top of page

מדיניות פרטיות

על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים , שם , שם חברה מס תעודת זהות או ח.פ כתובתו כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו , מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי , להוציא חברת האשראי .
פרטי כרטיס האשראי לא ישמרו במערכת מוצ'רוס לצורך שימוש להזמנות עתידיות. 

בעת ההרשמה לחברות במועדון הלקוחות ניתנת האפשרות למסור כתובת דואר אלקטרוני. כתובת זו נועדה לייעל את התקשורת של מוצ'רוס מול לקוחותיה ולהעביר להם עדכונים חדשים הנוגעים לתוכן האתר. ללקוח נתנת האפשרות לסמן ב -"V" אם ברצונו לקבל מידע בדבר מבצעים ועדכונים הנוגעים לתוכן האתר. במידה והלקוח לא יסמן V במקום המיועד לכך – מוצ'רוס לא ישלח לו בדואר האלקטרוני מידע מסוג זה.

כתובת: ת.ד. 24244, תל אביב.  מיקוד 6972506. מספר ע.פ 012530754

bottom of page