top of page

מה זה Mocheros

מה זה מוצרוס

מוצ'רוס הוא מתבל נוזלי יוצא דופן בהרכבו וייחודי בטעמו וניחוחו.

מוצ'רוס הוא מתנת הטבע המכיל מרכיבים מפתיעים מן הצומח, המשולבים ומאוזנים בקפידה תוך כדי בישול חכם שבא לשמור על השמנים האתרים והערכים התזונתיים.

מוצ'רוס מייצר שני גלי רצף חווייתיים: הראשון - גל הטעם הרב שכבתי ולאחר מכן, מגיע גל החריפות המתחבר עם הראשון. תכונת הגל מקנה למוצ'רוס את המיוחדות שהוא הטעם הרב-ממדי והמהדהד כסימן ההיכר. תכונה זו מעמידה את מוצ'רוס מעל כל מותג חריף אחר על המדף.

מוצ'רוס לא מכיל צבע או סוכר. לא מכיל מרכיבים מן החי.

בהיותו מוצר צמחי, ולשם שמירה על טעמו, מומלץ לשמור בקרור לאחר פתיחתו.

bottom of page