top of page

מידע על משלוחים

אנו שולחים את הפריטים לכל מקום בארץ ללא עלות דמי משלוח כל עוד קיים מינימום הזמנה של 192 ש"ח. לקוח המעוניין לבצע הזמנה שעלותה לא עולה על 192 ש"ח יוכל להוסיף דמי משלוח עלפי כמות ההזמנה או בתיאום מול שירות הלקוחות הטלפוני.

“מוצ'רוס" רשאי לבחור את אופן המשלוח ואחראי לעדכן את הלקוח באיזו צורה תגיע אליו הזמנתו. משלוח פריטים בעלי משקל כולל של מעל 1.5 ק"ג או נפח גדול במיוחד ישונע ע"י עובדי "מוצ'רוס" או ע"י שימוש בשירותי לוגיסטיקה של חברות חיצוניות ויסופקו עד לביתו או למקום עבודתו של הלקוח (בהתאם לבחירתו). מוצ'רוס תתאם טלפונית עם הלקוח את האופן והמועד בו ישלחו הפריטים.

פריטים קטנים בעלי משקל נמוך ייתכן ויישלחו ע"י דואר חבילות רגיל. במקרה זה הלקוח יקבל לביתו הודעה על חבילה הממתינה לו בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו ועליו לקחת את החבילה בעצמו ועל אחריותו.

למוצ'רוס הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות שרותי לוגיסטיקה של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים או באמצעות עובדי מוצ'רוס. וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מיקרה אופן המשלוח וזמני האספקה יתואמו מול הלקוח לפני הוצאת ההזמנה אל הפועל.

מועדי האספקה משתנים בהתאם לסוג המשלוח ולתוכן ההזמנה והם נקבעים על סמך תקנון החברה המבצעת את השליחות ועל אחריותה וכפופים להמצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה. במידה והלקוח לא יימצא בכתובת אותה מסר יתואם עמו מועד אספקה חדש.

במקרים בהם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תימסר על כך הודעה לצרכן תוך יום עסקים ויתאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו.

זמן אספקה כללי עד חמישה ימי עבודה. ביישובים מסוימים זמן האספקה יכול להיות עוד באותו היום.

bottom of page